Barion Pixel

Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

  1. Adatkezelés céljai:

Az adatkezelési célja, hogy a jogszabályoknak megfelelően a Asszertív Tréning Bt. (székhely: 2100, Gödöllő, Szabó Pál utca 30.; cégjegyzékszám: 13 06 023444; adószám: 24583293113)

1.1 a www.asszertivtrening.hu internetes oldalon saját kezűleg megadott e-mail címét, nevét és telefonszámát kezelje és nyilvántartsa.

1.2 üzletszerzési megkeresés során a kapcsolati űrlap, e-mail-es vagy telefonos kapcsolatfelvétel okán tudomására jutott adatok és információk kezelése és tárolása.

  1. Az adatkezelés időtartama, megszüntetés és leiratkozás

A nyilatkozat elfogadásával hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait kizárólag a fenti célokra (1.1, 1.2)  visszavonásig vagy a szolgáltatás megszüntetéséig kezeljük és tarjuk nyilván, 10 évente az adatokat felülvizsgáljuk és szükség szerint töröljük.

A nyilatkozó bármikor, korlátozás és indok nélkül tájékoztatást kérhet a kezelt adatairól, kezdeményezheti nyilvántartott adatainak módosítását, illetve azok törlését.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az adatokat a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) alapján, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) teljes egészében betartva kezeljük. A megadott adatokat az 1. pontban leírtaktól eltérő célokra fel nem használja. A személyes adatokat a harmadik személynek kizárólag a felhasználó előzetes, írásos hozzájárulása esetén szolgáltathat ki. Amennyiben a jelentkező nem járul hozzá a fentiekhez, ezt az esemény megkezdése előtt írásban jeleznie kell részünkre.

A felhasználó jogai megsértése esetén az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján a bíróságon érvényesítheti jogait, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH – 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

  1. Felhasználói jogok, biztonság és felülvizsgálat

A Asszertív Tréning Bt. által szervezett online rendezvények (pl: tréningek, workshopok, konferenciák stb.) jelentkezői elfogadják, hogy az eseményen kép, hang és videófelvételt készülhet, melyet marketing és kommunikációs célra, illetve a szolgáltatás fejlesztésére használunk fel. A regisztrációval a jelentkező hozzájárul a felvételek készítéséhez, illetve az ahhoz fűződő jogairól lemond.

A Asszertív Tréning Bt. kiemelt figyelmet fordít a kezelt személyes adatok biztonságára, biztosítja a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettségét.

A Asszertív Tréning Bt. szükség szerint szerződéses alvállalkozókkal léphet kapcsolatba és oszthat meg velük az 1. pontban felmerülő adatok egy részét vagy egészét, kizárólag a Asszertív Tréning Bt. részére történő munkavégzés okán. Az alvállalkozó saját célra, illetve harmadik fél számára a megosztott adatokat nem használhatja. A Asszertív Tréning Bt. biztosítja és garantálja, hogy a szerződéses alvállalkozó partnerei is betartják a 3. pontban részletezett jogszabályokat.

A Asszertív Tréning Bt. fenntartja azon jogát, hogy az adatkezelési nyilatkozatot természetesen, a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett felülvizsgálja és szükség esetén egyoldalúan módosítsa.

  1. Naplózással kapcsolatos adatkezelés

5.1 A Asszertív Tréning Bt. naplózással kapcsolatos adatkezelése

A www.asszertivtrening.hu szerver naplózása: a

www.asszertivtrening.hu weblap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

5.2 Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése

A portál forráskódja a Asszertív Tréning Bt.-nél üzemelő szerveren külső és belső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A Asszertív Tréning Bt. szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói a szerverünkre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

  1. A Asszertív Tréning Bt. ügyféllevelezése

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

  1. A kezelt személyes adatok köre:

az 1.1 pontban meghatározott tevékenységek alapján: név, e-mail cím, telefonszám

az 1.2 pontban meghatározott tevékenységek alapján: név, e-mail cím, telefonszám

www.asszertivtrening.hu oldalon keresztül beérkező e-mail leveleket a rendszer az info@asszertivtrening.hu címre továbbítja, ahol az ügyfél kérdésének megfelelően megválaszolja és tárolja.

A Asszertív Tréning Bt. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl a levelezési rendszeréből.

  1. Adatfeldolgozó:

A hozzájárulás megadása a fenti tájékoztatás figyelembevételével önkéntes.